WhatsApp İle Ulaşın
Mesaj Bırakın
W10=

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 - TARAFLAR

SATICI


SATICI Ünvanı : 3A1C BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATICI'nın Açık Adresi : ÜÇEVLER MAHALLESİ 59.(220) SK. NO: 1 B/1 NİLÜFER/BURSA
SATICI'nın Telefonu : 0850 399 36 94
SATICI Mersis No : 0001208488800001
SATICI E-Posta Adresi : info@sanayideyim.com
ALICI’nın İade Halinde Malı SATICI’ya Göndereceği Kargo Şirketi : Aras Kargo

ALICI

Adı Soyadı : #alici-adsoyad#
Adresi : #alici-adres#
Telefon : #alici-telefon#
E-Posta : #alici-mail#

2)           SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan, yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, 3A1C BİLİŞİM TEKONOLJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ’ ne ait  https://sanayideyim.com/  alan adlı web sitesinden SATICI’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu web sitesinde 3A1C’ nin kendi satışının yaptığı mallar ve hizmetler hariç olmak üzere, işbu siteye üyelik sözleşmesi ile bağlı olan ve kendi satışını yapanlar bakımından 3A1C’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını taraflar iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt ederler.

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

#tr-siparis-urun#

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satıcı Ünvanı

Birim Fiyatı

İndirim Tutarı

Toplam Satış Tutarı

                                                                                                                                    

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. ALICININ ürünü sepete eklemesi halinde, satın alma işlemini gerçekleştirene kadar yani ödeme yapılana kadar satıcı her halde fiyatı değiştirme hakkına sahiptir. ALICI ürünü sepete eklediğinden bahisle eski ücret üzerinden malı satın almayı talep edemeyeceği gibi, ürünün fiyat farkını da satıcıdan talep edemez. Bu hususla ilgili zarara uğradığından bahisle de satıcıdan hiçbir hak alacak ve tazminat talep edemez.


Kargo hariç toplam ürün bedeli : #siparis-toplam-kargo-haric#
Kargo Ücreti : #siparis-toplam-kargo#
Kargo Dahil Toplam Bedeli : #siparis-toplam-kargo-dahil#
Ödeme Şekli ve Planı : #siparis-odeme-sekli#
Alınan Vade Farkı : #siparis-vade-farki#
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı : #siparis-vade-farki-faiz-oran#

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, 3A1C TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ 3A1C’ YE ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’ de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları SATICI’ ya aittir.  Websitesi’ nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’YA ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren ALICI’ nın tercihine göre SATICI tarafından kendisine sunulan kargoya verilme süresi içerisinden 1-7 gün arası olmak üzere tercihine göre seçilecek güne göre kargoya verilecektir. Kargoya verilme süresi ile ALICI’ ya izeteslim süresi aynı anlama gelmemektedir. Teslim süresi ise her halükarda 30 iş gününü geçmeyecektir.

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın, Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(on dört) gün içinde iade edecektir.

 

 

ALICI’NIN TAAHHÜTLERİ

ALICI, Web Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak, SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICILAR, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini https://sanayideyim.com/ adresinde bulunan “ mağazaya sor” butonuna tıklayarak şikayet ve taleplerini iletebilirler.

ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’YA ait kredi kartının, ALICI’NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’YA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’YA iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI’NIN TAAHHÜTLERİ

SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’YA teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde malın veya hizmetin sağlanmaması halinde ise kargo bedeli ve tüm masraflar alıcıya ait olmakla birlikte, kargo ücretinin satıcı tarafından ödeneceği hallerde ise bu iadeden sonra tekrar aynı alıcı aynı mal veya hizmeti almak istediği takdirde kargo ücreti ALICI’ ya ait olacaktır.

CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkını https://sanayideyim.com/ web sitesinde bulunan iade süreci butonunda yazılı usullerin her biri ile kullanabilir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanırken, iade isteyen kişinin kimlik bilgileri iletişim numarası ve adres bilgilerini SATICI ile paylaşmak zorundadır. Bu zorunluluk iade isteyen kişinin satın alan kili ile aynı kişi olduğunu teyit etmek amacıyla ALICI’ dan talep edilmektedir. SATICI alıcının cayma hakkı bildirimi ile kendisinden istenen tüm bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi https://sanayideyim.com/’da yer alan https://sanayideyim.com/iadesureci  ekranından ulaşılabilir.

ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın SATICI’NIN iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), ALICI’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI veya Aracı Hizmet Sağlayıcı ’ya yaptığı tüm ödemeler ALICI’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her SATICI’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk, bizzat SATICI’ya aittir. Bununla birlikte ALICILAR, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini SATICILAR’a doğrudan veya 3A1C  üzerinden iletecektir. İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Bursa İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise BURSA Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte, müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI veya tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın, kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın ve 3A1C’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak,………………….tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI ALICI
3A1C BİLİŞİM #alici-adsoyad#

sanayideyim.com Merkür Yazılım tarafından hazırlanmıştır.